VETforEI Eğitim

Ülke Durum Raporlarının tamamlanmasının ardından, eğitimin müfredatı ve kurs içeriği tüm partnerlerin katılımı ve katkıları ile birlikte hazırlanmıştır. Eğitim modülünün yönlendirme sorumlulukları uzmanlıklarına göre partnerler arasında paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra, her bir partner her bir modül içeriğine katkı sağlamıştır.

Bu sonuç/çıktı egzersizler, destekleyici materyaller (ses, video, metin, görüntüler) yönünden çevrimiçi öğrenim platformuna ilişkin içeriğini ana hatlarıyla belirtmiştir. Burada eğitimsel yaklaşım, özellikle de hedef fizyoterapistler kullanıcı gruplarını değerlendirirken, kritik öneme sahip olmuştur. Oluşturulan müfredat ve müteakip içerik oluşturma proje boyunca yinelemeli yaklaşımla hazırlanmıştır.