Minho Üniversitesi


1973 yılında kurulan Minho Üniversitesi (UMinho) şimdilerde Portekiz'deki en önemli ve prestijli yükseköğretim kurumlarından birisidir. Fakültesinin yeterliliği ve kalitesi ile araştırma alanında mükemmellik seviyesi, aynı zamanda çok geniş bir yelpazede sunduğu lisans ve yüksek lisans programları ile ünlüdür. Diğer öğretim kurumları ve genel olarak toplumla olan göze çarpan etkileşim derecesi ile tanınmaktadır. MINHO ÜNİVERSİTESİ; 39 lisans derecesi, 13 entegre yüksek lisans derecesi, yaklaşık 150 yüksek lisans programı ve 50'nin üzerinde doktora derecesi sunmaktadır (Bazı uluslararası programlar MIT, CMU, Harvard, KUL gibi prestijli uluslararası partnerleri içermektedir). Braga'da bulunan Gualtar kampsü ve Guimarães'te bulunan Azurem kampüsü yaklaşık 19.000'den fazla öğrenci, 1.200 kişilik öğretim kadrosu ve yaklaşık 800 kişilik teknik ve idari personel barındırmaktadır ve bu sayılar Minhu Üniversitesini Portekiz'deki en büyük yükseköğretim kurumlarından birisi yapmaktadır. 11 okulumuzun tamamı oldukça kapsamlıdır ve ulusal ve uluslararası seviyede akademik ve bilimsel kalitesine bir referanstır. Tüm dersler ve dereceler ilgili resmi kurumlar tarafından değerlendirilmekte ve akredite edilmektedir. İçselleştirme kurumsal bir önceliktir ve pek çok AB programına katılımda uzun süreli ve sağlam temelli tecrübelere sahiptir.


Eğitim Enstitüsü (IE); Minho Üniversitesinin (UMinho) Çocuk Araştırmaları Enstitüsü (IEC) ve Eğitim ve Psikoloji Enstitüsünün (IEP) birleştirilmesi yoluyla 2009 yılında kurulmuş olan yeni bir öğretim ve araştırma birimidir. Tüzüğüne göre, Eğitim Enstitüsünün misyonu; eğitim, araştırma (CIEC ve CIEd, Araştırma Merkezleri) ve toplumla etkileşim üzerine projeler geliştirmek ve böylece bireylerin, grupların, eğitim kurumlarının ve toplumun gelişimi ve refahına katkıda bulunmaktır.

Eğitim Enstitüsünün öğretim faaliyeti lisans, lisansüstü ve doktora eğitim seviyelerinden ve Eğitim Enstitüsüne özel yada Minho Üniversitesinin diğer Okulları ile ortak eğitim programında oluşmaktadır. Eğitim Enstitüsü ayrıca gelişmiş bilimsel stajyerlikleri, yabancı üniversiteler ile ortaklık halinde doktora programlarını ve doktora sonrası programları kapsamaktadır. Öğretim faaliyetleri ile bağlantılı olarak, Eğitim Enstitüsünde geliştirilen araştırmalar öğretim, öğrenme, eğitim ve sosyo-eğitim gelişimi üzerine eğitimsel süreçlere, unsurlara ve içeriklere odaklıdır. Toplumla etkileşimi ilgilendiren etkinlikler; hizmet içi eğitim kurslarını, çalışmalarını ve danışmanlıklarını kapsamaktadır ve Enstitünün profesörlerinin ve araştırmacılarının bilgi ve becerilerini topluma sunmanın bir yoludur.