Praxis Europe


Praxis Europe (PE) Birmingham'da bulunan dezavantajlı kişilerin, özellikle de gençlerin, siyahi ve etnik azınlık kadınların ve Birmingham'da yaşayan işsiz yetişkinlerin hayatlarını iyileştirmeye tutkulu bir toplum eğitim kuruluşudur. Çalışmalarımız; Birleşik Krallık'ta Mesleki Eğitim Hareketlilik Akreditasyon Belgesine sahip 6 kuruluştan biri olmamızı sağladı.


Lokal faydalanıcıları spor, fitness, sağlıklı yaşam, kültür ve yaratıcılık yoluyla destekliyoruz. Bu kişilerin eğitim, yetenek geliştirme ve istihdama yönlendiriyoruz. İlkemiz "Fikirleri Harekete Geçirmek"tir.

Vizyonumuz; ötekileştirilmiş ve dezavantajlı grupların seslerinin duyulmasını, sağlıklı olmalarını ve topluma olumlu katkı sağlayan bireyler olmaları adına yeni beceriler öğrenip geliştirmelerini desteklemek, eğitmek ve öğretmektir. İnsanların ufuklarını genişletmeyi ve pozitif eylem kaynaklı diyalog yoluyla ana akım düşüncelerle (eğitim, öğretim ve istihdam) yeniden ilişki kurmalarını hedeflemekteyiz. Bu da zorlu ihtiyaçları bulunan ve tam potansiyellerini gerçekleştirememe riski altında bulunan dezavantajlı faydalanıcı gruplarımız için hayati öneme sahiptir.

Pek çok sayıda AB projesini yönetmiş olan Praxis Europe (PE) deneyimli bir Avrupalı proje geliştiricisi ve destekleyicisidir. Çalışmalarımız; programa ve finansal düzenlemelere tam bağlılık içerisinde yerel, ulusal ve Avrupa'ya ait öncelikleri karşılayan yüksek kalitede hizmetler sunmaya ve toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik taahhüdümüzü ve bağlılığımızı göstermektedir.

Yaşam fırsatlarını geliştirmek ve ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler geliştirmek adına tüm yerel topluluklarla birlikte çalışmaktayız. Nihayetinde, konu tecrit edilmiş topluluklara erişmek adına uğraşmak ve bunların eğitim seviyelerini ve istihdam olasılıklarını arttırmakla ilgilidir. Buna, ana akım öğrenme ve eğitim seçeneklerine entegre olmalarını sağladığımız engelli kişiler de dahildir. Aynı zamanda aile ve kültürlerarası öğrenme olanaklarını geliştirmek konusunda da çalışmaktayız.

Hizmetlerimiz; bu grupların daha fazla dışlanmamalarını sağlamak adına açık ve şeffaf şekilde sunulmaktadır. Yerel topluluklarımızı eğitmek suretiyle yüzleşmiş oldukları yoksunluk seviyesini belirlemeyi ve bu yoksunluk durumundan kurtulmak adına kendilerini donatmalarını sağlamayı umuyoruz. Yenilikçi yetişkin öğrenmesini hayatlarımızı geliştirebilecek ve müşterilerimizin sosyal refah ile alakalı düşüncelerini değiştirebilecek bir süreç olarak görüyoruz.

Praxis Europe (PE) dezavantajlı gruplara ve bunlarla birlikte çalışan eğitmenlere öğrenme, eğitim ve işe yerleştirme olanakları sağlayan öncü bir yerel toplum kuruluşu olmuştur. Motivasyonu, tutkuları, güveni, vatandaşlığı ve kendine saygıyı artıran bu yaklaşım faydalanıcılarımızın becerilerini ve aynı zamanda ortaklarımız tarafından kullanılan eğitim sunumunu da geliştirir. Çalışmalarımızın neticesinde, eğitimin dışına itilme riskiyle karşı karşıya olan genç çocukları, örgün eğitimle yeni tanışan yetişkinleri ve bunların ailelerini destekleyen yerinde eğitim olanaklarımızla South and City College Birmingham (SCCB) tarafından desteklenmekteyiz. Ayrıca personelin yeni öğretim ve destek metodolojileriyle donatılması.