Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü şu amaçlarla kurulmuştur;

  • Engelli ve yaşlı kişilerin herhangi bir ayrımcılık olmaksızın sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak adına ulusal politikaların ve stratejilerin koordinasyonu
  • Engellilik alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği
  • Engellilik konusunda araştırmalar yapmak ve ulusal politikaları hazırlamak; engelli kişiler için çalışan resmi kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin sağlanması; engellilik üzerine projeler gerçekleştirilmesi.