Eurlyaid


EURLYAID - EAECI (AVRUPA ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE DERNEĞİ); erken çocukluk müdahalesi alanında bilgi geliştirmek isteyen ve bu alana müdahil Avrupa Topluluğu'nun çeşitli ülkelerinden araştırmacılar, pratisyenler ve ebeveyn derneklerinin temsilcilerinden oluşan çalışma taraflarını bir araya getiren katılımcı bir Avrupa derneğidir. Lüksemburg'da bulunan dernek Rotterdam'da düzenlenen uluslararası bir konferans sırasında 1989 yılında kurulmuştur. Bugün, çocuğun genel gelişimini etkileyen sorunların erken teşhisi ve müdahalesinin önemine ilişkin artan kabul, bu derneğin temel ilkeler ve eğitim programları geliştirmesini sağlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, EURLYAID Erken Çocukluk alanında ortak politikalar ve mevzuat geliştirilmesine katkı sağlamayı ve bu çocukların ve ailelerinin haklarını güvenceye almayı amaçlamaktadır.


Eurlyaid'in bir ofisi ya da ücretli bir personeli bulunmamaktadır. Eurlyaid; tamamen bir gönüllü profesyoneller oluşumudur. Oluşumun tüm Avrupa genelinde 200 üyesi bulunmaktadır.