Cerebral Palsy Türkiye


Vakfımız; Serebral Palsili bireylere doğumlarından yaşlılıklarına (doğum öncesi yıllarda annelerine hizmet sunmak suretiyle) kadar geçen sürede hizmet sunmaktadır. Vakfımız, finansal olarak sürdürülebilir bir yapı içerisinde kendini akademik olarak sürekli geliştiren ve özel eğitim ve rehabilitasyon alanında uluslararası anlamda tanınan bir kuruluş olmayı hedefleyen bir organizasyondur. Serebral palsili çocuklara, gençlere ve yetişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri sunmaktayız ve bu bireylerin bir meslek kazanmalarına ve sosyal yaşam içerisinde çalışmalarına ve entegre olmalarına yardımcı olmaktayız. Çocuklar, ergenler ve yetişkinlerde Serebral palsinin ne, neden, ne zaman ve nerede olduğuna ilişkin araştırmalar yapmaya ve çözümler bulmaya gayret ediyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana bu alandaki ulusal ve uluslararası bilimsel uzmanlarla işbirliği halinde çalışmak suretiyle, 25.000'den fazla çocuk ve ailesini destekledik ve desteklemeye de devam etmekteyiz.


Mevcut Programlar ve Etkinlikler

Devam etmekte olan programlarımız ve etkinliklerimiz arasında fizyoterapi özel eğitimi, okul öncesi eğitim, çocuk gelişimi, spor, eğitim desteği, psikolojik danışmanlık hizmetleri ve aile danışmanlığı bulunmaktadır.

Vakfımızda bulunan Rehabilitasyon Merkezinde sunulan hizmetlerimiz;

Fizyoterapi: Doğuştan gelen yada doğumdan sonra ortaya çıkan kalıcı yada geçici engelleri iyileştirmeyi amaçlayan rehabilitasyon hizmetleridir. Eğitim Bakanlığı'nın gözetimi altında, çok çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunmaktayız. Fizyoterapiyi, Serebral Palsili bireylere sağlanan spor, hidroterapi ve bedensel denge terapisi (kraniosakral terapi) ile desteklemekteyiz. Bedensel denge terapisinde, membranlar/zarlar, kemikler, organlar ve yumuşak dokuları iyileştirmek için kranyal uyarlamalar kullanılmaktadır.

Vücut Hareket Analizi: Bu yöntem, hastaların hareketlerinin özel kamera ekipmanı ile kaydedilmesinin ardından yürüyüşlerinin 3B formatta analiz edildiği bir yöntemdir. Bir grafik uzmanının yardımıyla, yürüme sorunlarına neden olan kasların ve eklemlerin belirlenmesi suretiyle motor problemleri teşhis edilir.

Özel Eğitim: Özel Eğitim; Bireysel Özel Eğitim, Özel Eğitim Grupları, Kişisel Bakım Grubu ve Yetişkinler Grubundan oluşmaktadır. Bunlara ilave olarak, Serebral Palsili çocuklara ve bunların ailelerine Konuşma Terapileri ve psikolojik destek sunmaktayız.

Rehabilitasyon hizmetleri üniversite mezunu olan ve alanlarında uzman olan 20 kişilik bir ekip tarafından sunulmaktadır. Ekip 8 fizyoterapist, 5 özel eğitim öğretmeni, 2 ana okulu öğretmeni, 1 beden eğitimi ve hidroterapi uzmanı, 2 uzman eğitmen, 2 psikoloji ve rehberlik danışmanından oluşmaktadır. Bu bireylerin tamamı, bilimsel olarak kanıtlanmış olan ve küresel olarak tanınırlığı bulunan ulusal ve uluslararası programlardan verilen sertifikalara sahiptirler.

Aile Danışmanlık Merkezi;

Çocukların haricinde, aileyi güçlendirmek, aile üyelerini daha verimli ve katılımcı hale getirmek ve problem çözme kapasitelerini arttırmak adına hem fiziksel hem de rehabilitasyon çözümleri sunmak suretiyle, tüm engellilik düzeyindeki bireylere ve ailelere destek sunmaktayız. Merkezimiz öncelikle engelli çocuklar ve aileleri olmak üzere her yaştan tüm bireyleri ağırlamaktadır.

Erken Müdahale: Erken Müdahale Programı; normal gelişime ilişkin riskler teşkil eden unsurları elimine etmek ve bebeğin potansiyelini maksimuma yükseltmeyi hedeflemektedir. Erken Müdahale 0-3 yaş arasındaki bebekler için uygulanmaktadır. Erken müdahalenin temel hedefleri etkiyi minimize etmek, standart gelişimi yakalamak ve bebeğin temel becerileri zamanında kazanmasını sağlamaktır.

Aile danışmanlık hizmetleri üniversite mezunu olan ve alanlarında uzman olan 11 kişilik bir ekip tarafından sunulmaktadır. Ekip 3 fizyoterapist, 2 özel eğitim öğretmeni, 2 ana okulu öğretmeni, 2 beden eğitimi ve hidroterapi uzmanı, 1 uzman eğitmen ve 1 psikoloji ve rehberlik danışmanından oluşmaktadır.