Braga Serebral Palsi Derneği


Portekiz Serebral Palsi Derneği (Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral - APPC) serebral palsili kişilerin ebeveynlerinden ve rehabilitasyon alanında uzmanlaşmış olan terapistlerden oluşan; bebeklerin ve gençlerin yaşadığı problemlerle baş etmek adına bir derneğin ihtiyacını hisseden bir grubun insiyatifi olarak 27 Temmuz 1960 tarihinde Lizbon'da kurulmuştur. Portekiz Serebral Palsi Derneği (APPC) bu rahatsızlığı bulunan kişilerin derneğidir ve Serebral Palsili hastaların ebeveynleri, arkadaşları, terapistleri ve bizzat Serebral Palsi hastalarından oluşmaktadır. Çalışmalarına başladığı günden bu yana bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak değerlendirilmiştir ve sosyal sorumluluğa ilişkin hukuki statüsü nedeniyle kamu yararına çalışan tüzel kişilik olarak görülmektedir.


Portekiz Serebral Palsi Derneği tarafından Calouste Gulbenkian Foundation desteği ile kurulan ilk Rehabilitasyon Merkezi ülkede 1974 yılında açılmıştır. 1974 yılı ve sonrasında, destek ve rehabilitasyon tesislerinin her yere yaygınlaştırılması ve standart tedavilerde entegrasyon seviyesini artırmaya ilişkin acil ihtiyaç ortaya çıkmıştır ve sunulan hizmetin tüm ülke genelinde yaygınlaştırılması politikasının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Portekiz Serebral Palsi Derneği (APPC) 13 Bölgesel Şube Merkezi üzerinden tüm Portekiz genelinde şubelere sahiptir . Tüm bu Bölgesel Merkezler, tüm Bölgesel Merkezlerden üyelere sahip olan Ulusal İdare öncülüğünde ortak bir oryantasyona sahiptir ancak yine de teknik, idari ve finansal olarak bağımsız bir yapıya sahiptir. Portekiz Serebral Palsi Dernekler Federasyonu (FAPPC) 2006 yılında kurulmuştur.

Braga Bölgesel Merkezi; hali hazırda belirlenmiş olan kuruluş ilkeleri doğrultusunda 1986 yılında kurulmuştur. Temel hedefi; Braga bölgesi genelinde serebral palsili ya da benzer nörolojik rahatsızlıklara sahip olan kişilere uzmanlaşmış kaliteli hizmet sunmaktır. 2007 itibariyle tüm Bölgesel Merkezler, yasalara uygunluk amacıyla, yasal olarak bağımsız kuruluşlara dönüşmüşlerdir, ancak yine de hepsi ortak yasalara ve ilkelere sahiptirler ve bu durum da Braga Serebral Palsi Derneğinin kurulması ile neticelenmiştir (A.P.C.B.- Associação de Paralisia Cerebral de Braga).

Braga Serebral Palsi Derneği; Braga'da bulunan ve temel hedefi "Braga bölgesindeki tüm coğrafi alanlarda bulunan Serebral Palsili ya da benzer nörolojik rahatsızlıklara sahip kişilere ilişkin önleyici tedbirlerin alınması, bunların eğitilmesi, toplumsal kapsayıcılığı ve hem bireysel hem de aile desteğinin sağlanması" olan sosyal amaçlı kayıtlı bir dernektir.

Derneğin misyonu; hayat boyunca mümkün olan en yüksek katılımı sağlama düşüncesiyle Serebral Palsili ve benzer nörolojik rahatsızlıkları bulunan kişilerin vatandaşlığını ve topluma katılımını desteklemek" ve "faydalanıcılarının değerlerine ve inançlarına saygı göstermek" ve "bu problemlere sahip olan bireylere ilişkin fırsatların kayda değer tetikleyicisi olan bir dernek" olmaya çalışmaktır. Bu amaç ve vizyonla, dernek aşağıdaki inançlarla hareket etmektedir: işbirliği, uzmanlaşmış yeterlilik, güvenilirlik, bağlılık, etik, eşitlik, alçak gönüllülük, hümanizm, yenilikçilik, adalet, saygı, sorumluluk ve tolerans, tüm bunlar ekibimizi oluşturan eğitimli profesyonellerin işini yönlendirmektedir.