Çevrimiçi Öğrenme Platformu

Çevrimiçi öğrenim platformları öğrenmeyi sunma ve destekleme amacıyla kullanılan çevrimiçi araçlardır. Bu amacı gerçekleştirmek adına, her çevrimiçi öğrenme platformu geniş yelpazede farklı ICT sistemlerden oluşmaktadır. Tüm bu platformlar çoklu kullanıma sahiptir. İhtiyaç duyulan araçları temin etmek suretiyle uzaktan öğrenmeye olanak sağlarlar ancak bunlar aynı zamanda klasik öğrenme yöntemini de geliştirip iyileştirebilirler. Bu öğrenme türü Karma Öğrenme olarak bilinmektedir. Proje konsorsiyumu proje süresi boyunca uygun bir çevrimiçi öğrenme platformunu geliştirmiş ve test etmiştir.

Projenin uygulanması süresince oluşturulmuş olan tüm içerik; proje için oluşturulmuş olan bu çevrimiçi öğrenme platformuna yüklenmiştir. Bu şekilde, tüm materyaller açık kaynak olarak sunulmuş ve bu içeriklere internet üzerinden her yerden kolaylıkla erişilebilecektir. Çevrimiçi Öğrenme Platformu proje kapsamında hazırlanan bu internet sitesine de dahil edilmiştir. Eğitim Kursunun tüm içeriği interaktif olarak yüklenmiştir.

Proje konsorsiyumu; bu çevrimiçi öğrenme platformunu, projenin ilgili hedef grubu ve yararlanıcılar içerisinden tüm ilgilililer için geliştirmiştir. Kişiler platforma ücretsiz olarak kaydolabilir ve tüm kurs içeriğine ücretsiz olarak erişebilir. Katılımcılar; kursu çevrimiçi olarak tamamlayacaklar ve yeterliliklerini güçlendirme olanağını bulacaklardır.


Moodle