Çarpan Etkisine Sahip Etkinlikler


Pilot Eğitim

Proje çerçevesinde hazırlanmış olan eğitim kursunun içeriğinin tamamlanması üzerine, Cerebral Palsy Türkiye proje koordinatörü olarak deneme eğitimi organize etmiştir. Bu eğitimin temel amacı alandaki proje çıktılarını yaymak olmuştur.

Cerebral Palsy Türkiye eğitimi İstanbul'da bulunan kampüsünde organize edilmiştir. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 20 fizyoterapist 3 gün boyunca sürecek olan eğitim kursuna katılmışlardır. Bu eğitimin öncesinde ve sonrasında, katılımcı bir ölçme ve değerlendirme sistemi tesis edilmiştir. Katılımcılardan edinilen geri bildirimler ışığında, eğitim kursu nihayetlendirilmiş ve tamamlanmıştır.

Cerebral Palsy Türkiye'nin bu etkinliği organize etme nedeni, Cerebral Palsy Türkiye'nin kampüsü içerisinde hem bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hem de bir Aile Danışmanlık Merkezine sahip olmasıdır. Ayrıca bir Erken Müdahale Birimi bulunmaktadır ve burada eğitim görenler uygulamalı olarak gözlem yapma fırsatını elde etmişlerdir. Türkiye'den olan tüm diğer partnerler eğitime kendi fizyoterapistlerini göndermişler ve Cerebral Palsy Türkiye'ye eğitime ilişkin çağrıyı yayması konusunda yardımcı olmuşlardır.

Kapanış Sempozyumu

Tüm proje çıktılarının ve etkinliklerinin tamamlanması üzerine, Proje Koordinatörü (Serebral Palsi Türkiye) evsahipliğinde İstanbul'da Erken Müdahale Alanında Fizyoterapistlere İlişkin Yeni Yaklaşımlar konusunda kapanış sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma uluslararası alanda katılım sağlanmış (Tüm proje ortakları sempozyuma katılım sağlamış ve sempozyumun içeriğine katkı sunmuşlardır). Sempozyuma ilgili tüm paydaşlar davet edilmiştir. Bu etkinlik ile Türkiye'nin devlet kurumlarının yöneticilerinin katılımını sağlamak suretiyle konuya ilişkin farkındalık yaratmak ve Türkiye'de henüz yolun çok başında bulunan Erken Müdahale Sistemini geliştirmek amaçlanmıştır.

Kapanış sempozyumunda, tüm etkinlikler ve proje çıktıları katılımcılar ile paylaşılmış ve yaygınlaştırılmıştır.