Çarpan Etkisine Sahip Etkinlikler


Pilot Eğitim

Proje çerçevesinde hazırlanmış olan eğitim kursunun içeriğinin tamamlanması üzerine, Serebral Palsi Türkiye proje koordinatörü olarak bir pilot eğitim organize etmiştir. Bu eğitimin temel amacı alandaki proje çıktılarını yaymaktır.

Serebral Palsi Türkiye; eğitimi İstanbul'da bulunan kampüsünde organize etmiştir. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 20 fizyoterapist 3 gün boyunca pilot eğitime katılım göstermişlerdir. Bu eğitimin öncesinde ve sonrasında, katılımcı bir ölçme ve değerlendirme sistemi yaratılmıştır. Katılımcılardan edinilen geri bildirimler ışığında, eğitim kursu finalize edilmiş ve tamamlanmıştır.

Serebral Palsi Türkiye'nin bu etkinliği organize etme nedeni, Serebral Palsi Türkiye'nin kampüsü içerisinde bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine ve Aile Danışmanlık Merkezine sahip olmasıdır. Ayrıca bir Erken Müdahale Birimi bulunmaktadır ve eğitim görenler uygulamalı olarak gözlem yapma fırsatını yakalamıştır. Türkiye'den olan tüm diğer proje ortakları eğitime kurumlarından fizyoterapistlerini gönderdiler ve Serebral Palsi Türkiye'ye eğitime ilişkin çağrıyı yayması konusunda yardımcı oldular.

Kapanış Sempozyumu

Tüm proje çıktılarının ve etkinliklerinin tamamlanması üzerine, Proje Koordinatörü (Serebral Palsi Türkiye) evsahipliğinde İstanbul'da Erken Müdahale Alanında Fizyoterapistlere İlişkin Yeni Yaklaşımlar konusunda kapanış sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma uluslararası alanda katılım sağlanmış (Tüm proje ortakları sempozyuma katılım sağlamış ve sempozyumun içeriğine katkı sunmuşlardır). Sempozyuma ilgili tüm paydaşlar davet edilmiştir. Bu etkinlik ile Türkiye'nin devlet kurumlarının yöneticilerinin katılımını sağlamak suretiyle konuya ilişkin farkındalık yaratmak ve Türkiye'de henüz yolun çok başında bulunan Erken Müdahale Sistemini geliştirmek amaçlanmıştır.

Kapanış sempozyumunda, tüm etkinlikler ve proje çıktıları katılımcılar ile paylaşılmış ve yaygınlaştırılmıştır.