Açılış Toplantısı, İstanbul

1. Uluslar Ötesi Toplantının Sonuçları/Çıktıları: Önceden tanımlanmış olan proje yönetim araçlarının sunumu ve girdilerin eklenmesi, ortaklık sözleşme formlarının doldurulması, IPR sözleşmeleri üzerine çalışılması, ülke durum raporlarının yapısının belirlenmesi, ortak personel eğitim etkinliklerinin katılımcılarının seçilmesi ve paydaşların (politika yapıcılar, potansiyel proje destekçileri, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili kuruluşlar ya da ilgili profesyoneller vb.) dahil edilmesi bağlamında mevcut durum üzerine raporlama yapılması, her bir iş paketi kapsamında her bir proje ortağının kesin görevleri üzerine çalışma.