5. TPM Toplantısı, Ankara

5. Uluslar Ötesi Toplantının Sonuçları/Çıktıları: Eğitim içeriğinin son modülünün gözden geçirilmesi, üçüncü ortak personel eğitim etkinliğinin organizasyonel konularının sonuçlandırılması, çevrimiçi öğrenme platformuna ilişkin olarak proje ortakları arasında görev dağılımının müzakere edilmesi ve gözden geçirilmesi, karşılaştırma raporu için çerçevenin ve proje ortakları arasındaki görev dağılımının belirlenmesi, İstanbul-Türkiye'de gerçekleştirilecek olan çarpan etkisine sahip etkinliklere ilişkin örgütsel konuların müzakere edilmesi, projenin ilk 20 ayının izlenmesi ve gözden geçirilmesi amacıyla bir proje ortakları toplantısı gerçekleştirilmesi.