Ülke Durum Raporları

Raporlar; projenin ilk aşamasında her bir partner ülke için erken müdahale sisteminin nasıl çalıştığını ve bu ülkelerdeki mekanizmaların neler olduğunu göstermek için hazırlanmıştır. Maalesef, bu alandaki yayınlar çok bilimsel olduklarından dolayı pek de popüler değildirler. Proje boyunca hazırlanmış olan ülke durum raporları sayesinde, partner ülkelerdeki Erken Müdahale Sistemi herkese daha basit ve anlaşılabilir bir şekilde sunulmuştur. Kendi ülkelerinde sistemlerin gelişimi ile ilgilenen kuruluşlar da bu raporlardan istifade edebileceklerdir.


Ülke Raporlarını Görüntüle