VETforEI Hakkında

Bu projede hedef grup; kliniklerde bebekler ve çocuklarla çalışan fizyoterapistlerdir. Projenin mantığını anlamak için fizyoterapistleri yakinen tanımak gerekmektedir. Fizyoterapistler; yaralanma, hastalık yada engellilik durumundan etkilenen kişilere hareket ve egzersizler, manuel terapi, eğitim ve tavsiyeler yoluyla yardım eden son derece vasıflı sağlık çalışanlarıdır. Fizyoterapi; “yaşam dönemi boyunca maksimum hareket ve fonksiyonel yeteneği geliştirmek ve sürdürmek adına bireylere ve popülasyonlara hizmetler sunar”.

Lisans eğitiminde verilen fizyoterapinin temel seviyesi “geleneksel fizyoterapi uygulamaları” olarak adlandırılır. Geleneksel fizyoterapi uygulamaları bebeğin ve çocuğun gelişimini, gelişimsel risk altındaki bebeğin özelliklerini ve anne ve ebeveynlerin özelliklerini dikkate almamaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde erken müdahale uzmanının eğitimi lisans eğitiminde yer almamaktadır. Bu nedenle, erken müdahale uygulamaları fizyoterapistler, çocuk gelişim uzmanları ve psikologlar tarafından çoklu disiplinli yaklaşımlarla sağlanmaktadır.

Projemizin amacı; fizyoterapistlerin erken müdahale sistemindeki yeni yaklaşımlarla ilgili yeterliliklerini güçlendirmektir. Bunu sağlamak adına, VETforEI şunları geliştirmiştir:

  • Erken çocukluk müdahalesinde aile merkezli ve oyun temelli yaklaşımlarla alakalı olarak fizyoterapistler için özel bir müfredat ve ilgili eğitim materyalleri (ECVET öğrenme sonuçları yaklaşımına bağlı olarak)
  • Her zaman ve her yerde (PC, akıllı telefon ve tablet) interaktif bir öğrenme deneyimi yaşatacak, çok dilli ve Açık Kaynak kodlu (yani “ücretsiz”)olmasıyla ilgili hedef grubun özgürce erişim sağlayabileceği yenilikçi bir çevrimiçi öğrenme platformu.
  • Proje ortağı ülkelerde çocukluk dönemindeki erken müdahale sistemleri hakkında mevcut durumları ve yaklaşımları gösteren ülke durum raporları.
  • Proje ortağı ülkelerin çocukluk dönemindeki erken müdahale sistemlerinin karşılaştırıldığı bir karşılaştırma raporu.

VET for EI Projesi kapsamında, Proje ortakları; izleme ihtiyaç duyan bebekleri belirlemek ve çocukların optimal gelişimini desteklemek ve çocuğun aile ve toplum faaliyetlerine katılımını kolaylaştırmak için ailelere destek sunulması adına fizyoterapistler için eksiksiz bir mesleki eğitim kursu geliştirmişlerdir. Tüm proje paydaşlarının ortak bilgileri, deneyimleri ve uzmanlıkları, klinisyenler olarak fizyoterapistlere bilgi ve yeterliliklerini artırma olanağı sağlayan benzersiz bir eğitim programını oluşturmuştur.

Farklı kurumlar ve kuruluşlar; ulaşılabilirlik, yakınlık, satın alınabilirlik, disiplinler arası çalışma ve çeşitlilik gibi çeşitli alanlarda erken çocukluk müdahalesiyle ilgili projeler gerçekleştirmişlerdir. Bu projelerin ortak yönü Erken Çocukluk Müdahalesinin farklı ülkelerdeki durumunu belirlemekti. Tüm bu projelerde, önemli bir nokta gözden kaçırılmaktaydı: eğitimcinin eğitilmesi. Bu eğitim kendine özgü olmalıdır ve ihtiyaçlara yönelik olarak iyi hedeflenmelidir ve her bir klinisyen tarafından her zaman erişilebilir olmalıdır. VET for EI Projesi ile birlikte, bebekler, çocuklar ve bu grupların aileleriyle birlikte çalışan fizyoterapistler için en iyi ve en kullanışlı sonuçları bulmayı amaçladık. VET for EI projesinin odak noktası fizyoterapistlerin 0-3 yaş arası bebeklerin gelişimi ile ilgili bilgilerini vurgulamak, özel ihtiyaçları bulunan kişileri belirlemek ve desteklemek, ailelerin terapatik süreçlere aktif katılımını teşvik etmek olmuştur.